Opieka Długoterminowa Stefania Mazur


O nas

Witamy na naszej stronie internetowej i zapraszamy do zapoznania się z udostępnionymi informacjami. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu bezpośredniego /Tel: (48)509833552/ lub pozostawienia wiadomości e-mail. Opieka Długoterminowa Stefania Mazur jest podmiotem medycznym powstałym w 2008 roku. W zakładzie świadczone są usługi z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, finansowane przez NFZ. Wykwalifikowany personel medyczny naszej firmy otacza opieką w środowisku domowym osoby dotknięte różnego rodzaju schorzeniami. Pacjenci ciężko oraz nieuleczalnie chorzy jak również ich rodziny mogą liczyć na profesjonalną opiekę medyczną w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej. Nasze przedsiębiorstwo w sposób profesjonalny zajmuje się łagodzeniem cierpień fizycznych, psychicznych i duchowych a także przygotowaniem pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym do radzenia sobie z niepełnosprawnością. Stale pracujemy nad tym aby usługi przez nas świadczone były najwyższej jakości. Zatrudniona kadra medyczna to osoby, posiadające wysokie kwalifikacje, nastawione na ciągłe dokształcanie,zdobywanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa to opieka nad osobami,które ze względu na swój stan zdrowia wymagają systematycznych świadczeń pielęgniarskich bez konieczności przebywania w oddziałach lecznictwa stacjonarnego. Intensywna opieka pielęgniarska w warunkach domowych przy współpracy z lekarzem rodzinnym pozwala na komfortowe leczenie Pacjenta w znanym i przyjaznym mu otoczeniu. Tak dogodne warunki przyspieszają powrót do zdrowia. Stan zdrowia Pacjentów obejmowanych opieką długoterminową domowa wymaga od nich otrzymywania systematycznych świadczeń pielęgniarskich. Opieka długoterminowa domowa to program NFZ, który pomaga chorym niepotrzebującym hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego lub tym, którzy z różnych względów nie chcą lub nie mogą przebywać w zakładach opieki długoterminowej. Opieka pielęgniarska zawsze odbywa się we współpracy z lekarzem rodzinnym, a czas trwania świadczenia uzależniony jest od stanu zdrowia Pacjenta. Cele pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej: - Zapewnienie świadczeń pielęgniarskich w środowisku domowym Pacjentom obłożnie chorym - Przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością  Zadania pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej: - Świadczenia pielęgniarskie we współpracy z lekarzem rodzinnym - Pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym -Pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu Kto może być objęty opieką Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci, którzy : -W ocenie opartej na skali Barthel otrzymali 40 punktów lub mniej, - Którzy nie zostali objęci opieką przez hospicjum domowe, inny stacjonarny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych, domową opieką dla pacjentów wentylowanych mechanicznie - Nie są w ostrej fazie choroby psychicznej. Warunkiem objęcia chorego pielęgniarską opiekę długoterminową domowa jest skompletowanie następujących dokumentów: Wniosek lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub wniosek lekarza prowadzącego Pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym procesie leczenia w warunkach szpitalnych Zgoda Pacjenta wyrażona na piśmie Kwalifikacja pielęgniarska do objęcia opieką przez pielęgniarkę opieki długoterminowej Więcej informacji można uzyskać korzystając z danych teleadresowych umieszczonych w zakładce Kontakt. Odpłatność za usługi pielęgniarskie Usługi pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej świadczone są na podstawie kontraktu z NFZ. Rodzina pacjenta lub jego opiekun faktyczny zapewnia środki higieniczne i opatrunkowe, leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

PRACA

 • Zatrudnimy  pielęgniarki dyplomowane do pracy w opiece długoterminowej domowej.  Miejsce pracy: Gniezno i okolice

                               Zakres obowiązków:
 • Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno - leczniczych w warunkach domowych u pacjenta
 • Przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji
 • Zapobieganie powikłaniom długiego unieruchomienia-profilaktyka niepełnosrawności
  udzielanie  pomocy w dostarczaniu  niezbędnego  do pielęgnacji sprzętu
 • Prowadzenie  dokumentacji medycznej                                                                                                                   Wymagania:
 • Wykształcenie pielęgniarskie i aktualne prawo wykonywania zawodu
 • Wymagane kwalifikacje w postaci ukończonego kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa: środowiskowego, rodzinnego, zachowawczego, środowiskowo-rodzinnego, pediatrycznego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, geriatrycznego lub paliatywnego
 • 2 letnie doświadczenie w pracy i opiece w środowisku domowym, (w tym może być DPS).
                              Oferujemy:
 • Atrakcyjne i stabilne warunki pracy
 • Przyjazne środowisko pracy
  Zgłoszenia CV prosimy przesyłać na
  adres e-mail:  kontakt@opiekadlugoterminowa-stefaniamazur.pl
  Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Opieka Długoterminowa Stefania Mazur

Opieka Długoterminowa Stefania Mazur

Adres: Orcholska 6662-200 Gniezno

Tel: +48.61 4265364

NIP: 7841393467

Adres korespondencyjny

Orcholska 66 62-200 Gniezno

Telefon: Tel. kom. +48.509833552

Lokalizacja

Formularz kontaktowy

       ___   _____   ___  
  ___   / _ \\  |__ //  / _ \\ 
  /  || | / \ ||  / //  / //\ \\ 
 | [] || | \_/ ||  / //__ | ___ ||
  \__ ||  \___//  /_____|| |_|| |_||
  -|_||  `---`  `-----` `-`  `-` 
   `-`